Activity

  • Lukas posted an update 5 months, 1 week ago

    Akcje ratunkowe Słowackiego Pogotowia Ratunkowego są płatne, dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Bogatych i tak stać na prywatne leczenie, a dzięki temu mniej zamożni również mogą się leczyć (nie ma sytuacji jak w USA, gdzie znaczna część populacji nie ma ubezpieczenia). Ważne jest, aby obejmował on zarówno ryzyka szkód mogących powstać na stoku w związku dojazdem na wypoczynek, jak i szkody wyrządzone przez osoby nam bliskie (małoletnie dzieci, pozostałych członków rodziny). Strona WWW

Skip to toolbar